Committee Reports::Annual Report - Select Committee on Social Affairs, Volume II::07 June, 1994::Proceedings of the Joint Committee

DÉARDAOIN 16 NOLLAIG 1993

THURSDAY 16 DECEMBER 1993

1.Chruinnigh an Coiste ar 11.10am


2.Comhaltaí i láthair:-


An Teachta S De Mhistéal (i gCeannas), na Teachtaí T Ó Bracháin, A Ó Broin, S Ó Dochartaigh, D. Ó Foghlú. P Mac Cormaic, B Ó Caoimh, D Ó Máille, P Ó Coinín, P Upton.


3.Breithniú na gCuntas Leithreasa 1992.


Athchromadh ar bhreithniú na gCuntas Leithreasa don bhliain 1992. Críochnaíodh an Cuntas seo a leanas:-


An Danlann Náisiúnta


4.Athchromadh ar Tuarascáil ón tArd Reachtaire Cuntas & Ciste ar Íochaíochtaí ón Chrannchúr Náisiúnta.


5.Rinne an Coiste breithniú.


6.Finnéithe a Ceistíodh:-


R Ó Caomhánaí (Stiúrthóir, An Danlann Náisiúnta), S Ó hUrlaithe (Rúnaí, An Roinn Sláinte), S Ó Croimín (Rúnaí, An Roinn Airgeadas), An tArd Reachtaire Cuntas & Ciste.


7.Athlá.


Chuaigh an Coiste ar athló ar 1.45pm go dtí 11am Déardaoin 13 Eanair 1994.