Committee Reports::Annual Report - Select Committee on Social Affairs, Volume II::07 June, 1994::Proceedings of the Joint Committee

DÉARDAOIN 9 NOLLAIG 1993

THURSDAY 9 DECEMBER 1993

1.Chruinnigh an Coiste ar 11.05am


2.Comhaltaí i láthair.


An Teachta S De Mhistéal (i gCeannas), na Teachtaí T Ó Bracháin, S Ó Dochartaigh, B MacDhurcáin, D Ó Foghlú, S MacDaibhéad, B Ó Caoimh, D Ó Máille, P Ó Coinín.


3.Athchromadh ar Tuarascáil ón tArd Reachtaire Cuntas & Ciste ar Íochaíochtaí ón Chrannchúr Náisiúnta.


4.Rinne an Coiste breithniú.


5.Breithniú na gCuntas Leithreasa 1992.


Athchromadh ar bhreithniú na gCuntais Leithreasa don bhliain 1992. Críochnaíodh na Cuntais seo a leanas:-


Tabhartas & na Tiomnachtaí Carthanúla, Oifig an Ombudsman.


6.Finnéithe a Ceistíodh:-


A. Bean Dháibhis (Rúnaí, Coimisinéirí na dTabhartas & na dTiomnachtaí Carthanúla), P Goodman (Stiúirtheoir, Oifig an Ombudsman), An tArd Reachtaire Cuntas & Ciste.


7.Athlá.


Chuaigh an Coiste ar athló ar 12.45pm go dtí 11am, Déardaoin 16 Nolllaig 1993.