Committee Reports::Annual Report - Select Committee on Social Affairs, Volume II::07 June, 1994::Proceedings of the Joint Committee

DÉARDAOIN 2 NOLLAIG 1993

THURSDAY 2 DECEMBER 1993

1.Chruinnigh an Coiste ar 11.10am.


2.Comhaltaí i láthair:-


An Teachta S De Mhistéal (i gCeannas), na Teachtaí T Ó Bracháin, B Mac Dhurcáin, P Mac Cormaic, B Ó Caoimh, P Ó Coinín, D Ó Foghlú, S Mac Daibhéad, S Ó Dochartaigh, D Ó Máille.


3.Breithniú na gCuntas Leithreasa 1992.


Athchromadh ar bhreithniú na gCuntas Leithreasa don bhliain 1992. Críochnaíodh na Cuntais seo a leanas:-


An Phríomh Oifig Staidrimh, Gaeltacht, An Comhairle Ealaíon.


4.Finnéithe a Ceistíodh:-


D Ó Murchú (Stiúrtheoir, An Phríomh Oifig Staidrimh), T Ó hÉalaithe (Rúnaí, An Roinn Ealaíon, Cultúir & na Gaeltachta), S Ó Fearghall (An Roinn Airgeadas), An tArd Reachtaire Cuntas & Ciste.


5.Athlá.


Chuaigh an Coiste ar athló ar 1.05pm go dtí 11am Déardaoin 9 Nollaig 1993.