Committee Reports::Annual Report - Select Committee on Social Affairs, Volume II::07 June, 1994::Proceedings of the Joint Committee

DÉARDAOIN 25 SAMHAIN 1993

THURSDAY 25 NOVEMBER 1993

1.Chruinnigh an Coiste ar 11 a.m.


2.Comhaltaí i láthair:-


An Teachta S De Mhistéal (i gCeannas), na Teachtaí T Ó Bracháin, B Mac Dhurcáin, P MacCormaic, B Ó Caoimh, P Ó Coinín, A Ó Broin, D Ó Foghlú, S Mac Daibhéad, P Upton.


3.Breithniú na gCuntas Leithreasa 1992.


Athchromadh ar bhreithniú na gCuntas Leithreasa don bhliain 1992. Críochnaíodh an Cuntas seo a leanas:-


Saothair


4.Labhair an Uasal R. Ó Riain, An Chúirt Eorpach Iniúchóirí, leis an Choiste.


5.Finnéithe a Ceistíodh:-


C MacCnáimhsigh (Runaí, An Roinn Fionntar & Fostaíochta, roimhe An Roinn Saothair), An tÁrd Reachtaire Cuntas & Ciste.


6.Athlá


Chuaigh an Coiste ar athló ar 1.30pm go dtí 11am Déardaoin 2 Nollaig 1993.