Committee Reports::Annual Report - Select Committee on Social Affairs, Volume II::07 June, 1994::Proceedings of the Joint Committee

DÉARDAOIN 18 SAMHAIN 1993

THURSDAY 18 NOVEMBER 1993

1.Chruinnigh an Coiste ar 11.15 am


2.Comhaltaí i láthair:-


An Teachta S De Mhistéal (i gCeannas), na Teachtaí T Ó Bracháin, B Mac Dhurcáin, P MacCormaic, B Ó Caoimh, P Ó Coinín.


3.Tuarascáil iniúchta Tionscadáil ar nós Baillithe Taillíle le h-aghaidh Ceadúnas Teilifíse.


Rinne an Coiste breithniú.


4.Breithniú na gCuntas Leithreasa, 1992.


Athchromadh ar bhreithniú na gCuntas Leithreasa don bhliain 1992. Críochnaíodh na Cuntais seo a leanas:-


Commisiún na Stáit Seirbhíse, Oifig an t-Ard Reachtaire Cuntas & Ciste.


5.Finnéithe a Ceistíodh:-


S Ó Bairre (Stiúrthóir Ginearálta RTE), P Ó Gréacháin (Rúnaí, Oifig an t-Ard Reachtaire Cuntas & Ciste), S Ó Baoighil (Rúnaí, Commisiún na Stáit Séirbhíse), An t-Ard Reachtaire Cuntas & Ciste.


6.Athlá


Chuaigh an Coiste ar athló ar 1.15pm go dtí 11am, Déardaoin 25 Samhain 1993.