Committee Reports::Report No. 04 - Controls on the private security industry::30 October, 1984::Proceedings of the Joint Committee

IMEACHTAÍ AN CHOISTE

PROCEEDINGS OF THE COMMITTEE

Bhí cruinnithe den Choiste ann an 22 Bealtaine, an 18 Meán Fómhair agus an 2 Deireadh Fómhair, 1984, inar pléadh ceist na rialuithe ar an tionscal slándála príobháideach.


I gcruinniú an 2 Deireadh Fómhair, a raibh na Teachtaí M. Ó hUadhaigh (Cathaoirleach), M. Ó Bairéad (in ionad U. Uí Bhrádaigh), B. Brioscú (in ionad P. Uí Eachtairn), S. Ó Dúill, A. Glenn agus G. de Mhistéal i láthair aige, bhreithnigh an Coiste an Tuarascáil seo agus d’aontaigh siad uirthi.