Committee Reports::Report No. 66 - Statutory Instruments [12]::23 March, 1977::Proceedings of the Joint Committee

IMEACHTAÍ AN CHOMHCHOISTE

PROCEEDINGS OF THE JOINT COMMITTEE

Dé Céadaoin, 19 Nollaig, 1979

Wednesday, 19th December, 1979

1. Chruinnigh an Comhchoiste ar 4.20 p.m.


2. Comhaltaí i Láthair.


Bhí na Comhaltaí seo a leanas i láthair:


An Seanadóir Mac Gearailt (i gCeannas), na Teachtaí Ó Caoimh agus Mac Gabhann; na Seanadóirí Mac Conraoi, Uí Eodhusa, Ó Maoldhomhnaigh, Ó Maolchatha agus Bean Mhic Róibín.,


15. Dréacht-Tuarascáil ar Dhá Ionstraim Déag Reachtúla.


Thug an Seanadóir Mac Gearailt Dréacht-Tuarascáil i láthair agus léadh í mar a leanas:—


(i) Aontaíodh míreanna 1 go 16, go huile.


(ii) Aontaíodh an Foscríbhinn.


Aontaíodh an Dréacht-Tuarascáil.


Ordaíodh: Tuairisciú dá réir sin.


16. Athlá.


Chuaigh an Comhchoiste ar athló ar 5.30 p.m.,