Committee Reports::Report No. 66 - Statutory Instruments [12]::19 December, 1979::Appendix

FOSCRIBHINN

1. Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Cineál Tarracóirí Talmhaochta nó Foraoiseachta a Fhormheas), 1979 [I.R. Uimh. 137 de 1979].


2. Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Córais Tomhais do Leachtanna Seachas Uisce), 1979 [I.R. 173 de 1979].


3. Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Iarmhair Lotnaidicídí) (Torthaí agus Glasraí), 1979 [I.R. Uimh. 183 de 1979].


4. Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Neart Alcóil a Thomhas), 1979 [I.R. Uimh. 187 de 1979].


5. Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Custaim), 1979 [I.R. Uimh. 188 de 1979].


6. Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Dleacht Frithdhumpála Shealadach ar Earraí Áirithe Iarainn agus Cruach) (Foirceannadh), 1979 [I.R. Uimh. 191 de 1979].


7. Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Scor Feirmeoirí), 1979 [I.R. Uimh. 198 de 1979].


8. Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Iompar ar Bhóithre) (Trealamh Taifeadta), 1979 [I.R. Uimh. 214 de 1979].


9. Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Comhiompar Earraí de Bhóthar/d’Iarnród idir Ballstáit), 1979 [I.R. Uimh. 227 de 1979].


10. Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Toirtmhéadair Gáis), 1979 [I.R. Uimh. 243 de 1979].


11. Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Teicstíleacha Ilghnéitheacha), 1979 [I.R. Uimh. 255 de 1979].


12. Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Gréasáin Theicstíleacha Ilghnéitheacha), 1979 [I.R. Uimh. 256 de 1979].