Committee Reports::Report - Value-Added Tax (Amendment) Bill, 1977::16 November, 1978::Report

TUARASCÁIL.

Tá an Coiste Speisialta tar éis an Bille a bhreithniú agus leasuithe a dhéanamh air. Tuairiscítear don Dáil an Bille, mar a leasaíodh é.


(Sínithe) AILBHE MAC RAGHNAILL,


Cathaoirleach.


16 Samhain, 1978.