Committee Reports::Report - Appropriation Accounts 1976::12 October, 1978::Proceedings of the Joint Committee

IMEACHTAÍ AN CHOISTE

Proceedings of the Committee

Déardaoin, 12 Deireadh Fómhair, 1978

Thursday, 12th October, 1978

1. Chruinnigh an Coiste ar 11 a.m.


2. Comhaltaí i Láthair


Bhí na comhaltaí seo a leanas i láthair:—


Na Teachtaí N. Mac Aindriú, U. Ó Brádaigh, C. Ó Murchú, F. Ó Briain, Ó Tuathail agus Mac Giolla Choille.


3. Cathaoirleach a Thoghadh


Rinneadh Tairiscint (An Teachta N. Mac Aindriú):


“That Deputy O’Toole be Chairman of the Committee.”


Cuireadh agus aontaíodh an cheist.


Chuaigh an Teachta Ó Tuathail i gCeannas dá réir sin.


4. Ordaíodh: Go suífidh an Coiste go príobháideach.


5. Rinne an Coiste breithniú.


6. Breithniú na gCuntas Leithreasa 1976


Tosaíodh ar bhreithniú na gCuntas Leithreasa don tréimhse 1 Eanáir 1976 go 31 Nollaig 1976. Críochnaíodh na Cuntais seo a leanas:—Oifig an Ard-Aighne, Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí, Oifig Aire na Seirbhíse Poiblí, Coimisiún na Státseirbhíse, Aoisliúntais agus Liúntais Scoir, Luach Saothair, An Phríomh-Oifig Staidrimh.


7. Finnéithe a Ceistíodh


Ceistíodh D. Ó Coigligh (Cuntóir Dlí Sinsearach, Oifig an Ard-Aighne), S. Ó Laoghaire (Cuntóir Dlí, Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí), S. Mac Gamhna (Rúnaí, Roinn na Seirbhíse Poiblí), T. Ó Luineacháin (Stiúrthóir, An Phríomh-Oifig Staidrimh) agus An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste.


8. Rinne an Coiste breithniú.


9. Athlá.


Chuaigh an Coiste ar athló ar 12.55 p.m. go dtí 11 a.m. Déardaoin seo chugainn.