Committee Reports::Report - Appropriation Accounts 1976::09 November, 1978::Proceedings of the Joint Committee

IMEACHTAÍ AN CHOISTE

Proceedings of the Committee

Déardaoin, 9 Samhain, 1978

Thursday, 9th November, 1978

1. Chruinnigh an Coiste ar 11 a.m.


2. Comhaltaí i Láthair


Bhí na comhaltaí seo a leanas i láthair:—


An Teachta Ó Tuathail (i gCeannas), na Teachtaí N. Mac Aindriú, Béalatún, Cinnfhaolaidh, Ó Murghaile, C.Ó Murchú, agus Mac Giolla Choille.


3. Breithniú na gCuntas Leithreasa 1976


Athchromadh ar bhreithniú na gCuntas Leithreasa don tréimhse 1 Eanáir 1976 go 31 Nollaig 1976. Críochnaíodh na Cuntais seo a leanas:—


Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim, Tionscal agus Tráchtáil, Poist agus Telegrafa.


4. Finnéithe a Ceistíodh


Ceistíodh S. Mac Risteáird (Cathaoirleach, Na Coimisinéirí Ioncaim), S. de hAlbhuidhe (Rúnaí, an Roinn Tionscail, Tráchtála agus Fuinnimh), P. L. Ó Réagáin (Rúnaí, an Roinn Poist agus Telegrafa) agus an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste.


5. Athlá


Chuaigh an Coiste ar athló ar 12.50 p.m. go dtí 11 a.m. Déardaoin, 23 Samhain, 1978.