Committee Reports::Report - Appropriation Accounts 1976::02 November, 1978::Proceedings of the Joint Committee

IMEACHTAÍ AN CHOISTE

Proceedings of the Committee

Déardaoin, 2 Samhain, 1978

Thursday, 2nd November, 1978

1. Chruinnigh an Coiste ar 11 a.m.


2. Comhaltaí i Láthair


Bhí na comhaltaí seo a leanas i láthair:—


An Teachta Ó Tuathail (i gCeannas), na Teachtaí N. Mac Aindriú, Béalatún, Ó Murghaile agus Mac Giolla Choille.


3. Breithniú na gCuntas Leithreasa 1976


Athchromadh ar bhreithniú na gCuntas Leithreasa don tréimhse 1 Eanáir 1976 go 31 Nollaig 1976. Críochnaíodh na Cuntais seo a leanas:—


Teaghlachas an Uachtaráin, Oifig an Aire Airgeadais, An tSaotharlann Stáit, An tSeirbhís Sicréideach, Costais Ilghnéitheacha, Deontais Talmhaíochta.


4. Finnéithe a Ceistíodh


Ceistíodh T. F. Ó Cofaigh (Rúnaí, An Roinn Airgeadais) agus an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste.


5. Athlá


Chuaigh an Coiste ar athló ar 12.25 p.m. go dtí 11 a.m. Déardaoin seo chugainn.