Committee Reports::Report - Appropriation Accounts 1976::07 December, 1978::Proceedings of the Joint Committee

IMEACHTAÍ AN CHOISTE

Proceedings of the Committee

Déardaoin, 7 Nollaig, 1978

Thursday, 7th December, 1978

1. Chruinnigh an Coiste ar 11 a.m.


2. Comhaltaí i Láthair


Bhí na comhaltaí seo a leanas i láthair:—


An Teachta Ó Tuathail (i gCeannas), na Teachtaí N. Mac Aindriú, Béalatún, Ó Cinnfhaolaidh agus C. Ó Murchú.


3. Breithniú na gCuntas Leithreasa 1976


Athchromadh ar bhreithniú na gCuntas Leithreasa don tréimhse 1 Eanáir 1976 go 31 Nollaig 1976. Críochnaíodh na Cuntais seo a leanas:—


Iompar agus Cumhacht, Talmhaíocht, Tailte.


4. Finnéithe a Ceistíodh


Ceistíodh N. Mac Mathúna (Rúnaí, an Roinn Turasóireachta agus Iompair), S. Ó Mathúna (Rúnaí, an Roinn Talmhaíochta) agus an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste.


5. Athlá.


Chuaigh an Coiste ar athló ar 12.40 p.m. go dtí 11 a.m. Déardaoin seo chugainn.