Committee Reports::Report - Appropriation Accounts 1976::14 December, 1978::Proceedings of the Joint Committee

IMEACHTAÍ AN CHOISTE

Proceedings of the Committee

Déardaoin, 14 Nollaig, 1978

Thursday, 14th December, 1978

1. Chruinnigh an Coiste ar 11 a.m.


2. Comhaltaí i Láthair


Bhí na comhaltaí seo a leanas i láthair:—


An Teachta Ó Tuathail (i gCeannas), na Teachtaí Béalatún, U. Ó Brádaigh, Ó Cinnfhaolaidh, Ó Murghaile, C. Ó Murchú, F. Ó Briain, agus Mac Giolla Choille.


3. Breithniú na gCuntas Leithreasa 1976


Athchromadh ar bhreithniú na gCuntas Leithreasa don tréimhse 1 Eanáir 1976 go 31 Nollaig 1976. Críochnaíodh na Cuntais seo a leanas:—


An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste, Tithe an Oireachtais, Sláinte, Leas Sóisialach, Iascaigh, Foraoiseacht.


4. Finnéithe a Ceistíodh


Ceistíodh P. L. Mac Domhnaill (Rúnaí agus Stiúrthóir na hIniúchóireachta), M.Ó hÉalaithe (Cléireach na Dála), An Dochtúir B. Ó hAonghusa (Rúnaí, an Roinn Sláinte), C. Ó Coileáin (Rúnaí, an Roinn Leasa Shóisialaigh), A. Ó Dúgáin (Rúnaí, an Roinn Iascaigh agus Foraoiseachta) agus an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste.


5. Rinne an Coiste breithniú.


6. Athlá


Chuaigh an Coiste ar athló ar 1 p.m. sine die.