Committee Reports::Report - Appropriation Accounts 1974::03 February, 1977::Proceedings of the Joint Committee

IMEACHTAÍ AN CHOISTE

Proceedings of the Committee

Déardaoin, 3 Feabhra, 1977.

Thursday, 3rd February, 1977.

1. Chruinnigh an Coiste ar 11 a.m.


2. Comhaltaí i Láthair


Bhí na comhaltaí seo a leanas i láthair:—


An Teachta de Valera (i gCeannas), na Teachtaí Ó Crotaigh, A. Mac Giobúin, Ó Goibheannaigh, Ó Gríofa, Ó Mórdha agus Ó Murchú.


3. Breithniú na gCuntas Leithreasa 1974


Athchromadh ar bhreithniú na gCuntas Leithreasa don tréimhse 1 Aibreán 1974 go 31 Nollaig 1974. Críochnaíodh na Cuntais seo a leanas:—Talmhaíocht, Jascaigh.


4. Finnéithe a Ceistíodh


Ceistíodh M. de Barra (Runaí, An Roinn Talmhaíochta agus Iascaigh) agus an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste.


5. Athlá


Chuaigh an Coiste ar athló ar 12.35 p.m. go dtí 11 a.m. Déardaoin seo chugainn.