Committee Reports::Report - Appropriation Accounts 1974::10 February, 1977::Proceedings of the Joint Committee

IMEACHTAÍ AN CHOISTE

Proceedings of the Committee

Déardaoin, 10 Feabhra, 1977.

Thursday, 10th February, 1977.

1. Chruinnigh an Coiste ar 11 a.m.


2. Comhaltaí i Láthair


Bhí na comhaltaí seo a leanas i láthair:—


An Teachta de Valera (i gCeannas), na Teachtaí A. Mac Giobúin, Ó Goibheannaigh, Ó Gríofa, Ó Mórdha, Ó Murchú agus Ó Tonnaigh.


3. Breithniú na gCuntas Leithreasa 1974


Athchromadh ar bhreithniú na gCuntas Leithreasa don tréimhse 1 Aibreán 1974 go 31 Nollaig 1974. Críochnaíodh na Cuntais seo a leanas:—An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste, Poist agus Telegrafa, Leas Sóisialach, Sláinte.


4. Finnéithe a Ceistíodh


Ceistíodh P. L. Mac Domhnaill (Rúnaí, agus Stiúrthóir na hIniúchóireachta), P. Ó Colmáin (Rúnaí, An Roinn Poist agus Telegrafa), P. A. Ó hEidhin (Rúnaí, An Roinn Leasa Shóisialaigh), B. Ó hAonghusa (Rúnaí, An Roinn Sláinte) agus an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste.


5. Rinne an Coiste breithniú.


6. Athlá


Chuaigh an Coiste ar athló ar 12.50 p.m. sine die.