Committee Reports::Report - Misuse of Drugs Bill, 1973 ::16 June, 1976::Report

TUARASCÁIL.

Tá an Coiste Speisialta tar éis an Bille a bhreithniú agus leasuithe a dhéanamh air agus leasaigh sé an Teideal chun go léifidh sé mar a leanas:


ACHT DO CHUR COSC LE MÍ-ÚSÁID DRUGAÍ ÁIRITHE ATÁ CONTÚIRTEACH NÓ ATÁ DÍOBHÁLACH AR BHEALAÍ EILE, DÁ CHUMASÚ DON AIRE SLÁINTE CHUIGE SIN RIALACHÁIN ÁIRITHE A DHÉANAMH MAIDIR LEIS NA DRUGAÍ SIN, DÁ CHUMASÚ DON AIRE SIN A FHORÁIL GUR NIMHEANNA SUBSTAINTÍ ÁIRITHE CHUN CRÍOCHA NA NACHTANNA CÓGAISÍOCHTA, 1875 GO 1962, DO LEASÚ AN ACHTA PHARMACOPOEIA, 1931, ACHT NA NIMHEANNA, 1961, AN ACHTA CÓGAISÍOCHTA, 1962 AGUS NA NACHTANNA SLÁINTE, 1947 GO 1970, D’AISGHAIRM ACHT NA NDRUGANNA DAINSÉARACHA, 1934, AGUS ALT 78 DEN ACHT SLÁINTE, 1970, AGUS DO DHÉANAMH FORÁLACHA ÁIRITHE EILE MAIDIR LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE.


Tá an Bille, arna leasú, á thuairisciú don Dáil.


(Sínithe) BARRA DEASÚN,


Cathaoirleach.


16 Meitheamh, 1976.