Committee Reports::Report - Wildlife Bill, 1975::09 November, 1976::Report

TUARASCÁIL

Tá an Coiste Speisialta tar éis an Bille a bhreithniú agus leasuithe a dhéanamh air. Tuairiscítear don Dáil an Bille, mar a leasaíodh é.


(Sínithe) SEÁN ESMONDE,


Cathaoirleach.


9 Samhain, 1976.