Committee Reports::Report - Wildlife Bill, 1975::27 April, 1976::Proceedings of the Joint Committee

IMEACHTAÍ AN CHOISTE SPEISIALTA.

PROCEEDINGS OF THE SPECIAL COMMITTEE.

Dé Máirt, 27 Aibreán, 1976

Tuesday, 27th April, 1976

1. Chruinnigh an Coiste ar 7 p.m.


2. Comhaltaí i Láthair.


Bhí na comhaltaí seo a leanas i láthair:—


An tAire Tailte, na Teachtaí Ó Dálaigh, Esmonde, Ní Ógáin Uí Uiginn, Ó Cionaith, Ó Ceit, Seán Ó Laoghaire, Mac Páidín agus Ó Tonnaigh.


3. Cathaoirleach a Thoghadh.


Rinneadh tairiscint (An Teachta Ó Cionaith):


“That Deputy Esmonde be Chairman of the Committee.”


Cuireadh agus aontaíodh an Cheist.


Chuaigh an Teachta Esmonde i gCeannas an Choiste dá réir sin.


4. Fógra i dTaobh Leasuithe.


Ordaíodh: Go dtabharfar fógra i dtaobh leasuithe atá beartaithe tráth nach déanaí ná Déardaoin, 6 Bealtaine, 1976.


5. Athlá.


Chuaigh an Coiste ar athló ar 7.20 p.m. go dtí 4 p.m., Dé Máirt, 11 Bealtaine, 1976.