Committee Reports::Report - Appropriation Accounts 1974::25 November, 1976::Proceedings of the Joint Committee

IMEACHTAÍ AN CHOISTE

Proceedings of the Committee

Déardaoin, 25 Samhain, 1976.

Thursday, 25th November, 1976.

1. Chruinnigh an Coiste ar 11 a.m.


2. Comhaltaí i Láthair


Bhí na comhaltaí seo a leanas i láthair:—


An Teachta de Valera (i gCeannas), na Teachtaí A. Mac Giobúin, Ó Gríofa, Mac Searraigh, Ó Mórdha, Ó Murchú, Mac Páidín agus Ó Tuathail.


3. Breithniú na gCuntas Leithreasa 1974


Athchromadh ar bhreithniú na gCuntas Leithreasa don tréimhse 1 Aibreán 1974 go 31 Nollaig 1974. Críochnaíodh na Cuntais seo a leanas:—Oifig an tSoláthair, Roinn na Gaeltachta, Tionscal agus Tráchtáil.


4. Finnéithe a Ceistíodh


Ceistíodh S. Mac Armóin (Ceannasaí, Oifig an tSoláthair), L. Tóibín (Rúnaí, Roinn na Gaeltachta), S. de hAlbhuidhe (Rúnaí, An Roinn Tionscail agus Tráchtála) agus an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste.


5. Athlá


Chuaigh an Coiste ar athló ar 12.25 p.m. go dtí 11 a.m. Déardaoin seo chugainn.