Committee Reports::Report - Appropriation Accounts 1974::16 December, 1976::Proceedings of the Joint Committee

IMEACHTAÍ AN CHOISTE

Proceedings of the Committee

Déardaoin, 16 Nollaig, 1976.

Thursday, 16th December, 1976.

1. Chruinnigh an Coiste ar 11 a.m.


2. Comhaltaí i Láthair


Bhí na comhaltaí seo a leanas i láthair:—


An Teachta de Valera (i gCeannas), na Teachtaí A. Mac Giobúin, Ó Murchú, Ó Tuathail agus Ó Tonnaigh.


3. Breithniú na gCuntas leithreasa 1974


Athchromadh ar bhreithniú na gCuntas Leithreasa don tréimhse 1 Aibreán 1974 go 31 Nollaig 1974. Críochnaíodh na Cuntais seo a leanas:—Luacháil agus Suirbhéireacht an Ordanáis, Rátaí ar Mhaoin Rialtais, Bunoideachas, Meánoideachas, Gairmoideachas, Teaghlaigh Chónaithe agus Scoileanna Speisialta, Ardoideachas.


4. Finnéithe a Ceistíodh


Ceistíodh D. Ó Riain (Coimisinéir Luachála), D. Ó Laoghaire (Rúnaí, An Roinn Oideachais), C. Mac Craith (An Roinn Airgeadais) agus an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste.


5. Athlá


Chuaigh an Coiste ar athló ar 1.05 p.m. sine die.