Committee Reports::Report - Appropriation Accounts 1974::04 November, 1976::Proceedings of the Joint Committee

IMEACHTAÍ AN CHOISTE

Proceedings of the Committee

Déardaoin, 4 Samhain, 1976.

Thursday, 4th November, 1976.

1. Chruinnigh an Coiste ar 11 a.m.


2. Comhaltaí i Láthair


Bhí na comhaltaí seo a leanas i láthair:—


An Teachta de Valera (i gCeannas), na Teachtaí Ó Crotaigh, A. Mac Giobúin, Ó Gríofa, Mac Searraigh, Ó Mórdha agus Ó Tonnaigh.


3. Breithniú na gCuntas Leithreasa 1974


Athchromadh ar bhreithniú na gCuntas Leithreasa don tréimhse 1 Aibreán 1974 go 31 Nollaig 1974. Críochnaíodh na Cuntais seo a leanas:—Tabhartais agus Tiomnachtaí Carthanúla, Oifig an Aire Dlí agus Cirt, An Garda Síochána, Príosúin, Na Cúirteanna Breithiúnais, Clárlann na Talún agus Clárlann na nGníomhas.


4. Finnéithe a Ceistíodh


Ceistíodh S. Ó Máirtín (Rúnaí, Coimisinéirí na dTabhartas agus na dTiomnachtaí Carthanúla), A. Mac a’Bháird (Rúnaí, An Roinn Dlí agus Cirt) agus an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste.


5. Athlá


Chuaigh an Coiste ar athló ar 12.25 p.m. go dtí 11 a.m. Déardaoin seo chugainn.