Committee Reports::Report - Wildlife Bill, 1975::02 November, 1976::Proceedings of the Joint Committee

IMEACHTAÍ AN CHOISTE SPEISIALTA

PROCEEDINGS OF THE SPECIAL COMMITTEE

Dé Máirt, 2 Samhain, 1976

Tuesday, 2nd November, 1976.

1. Chruinnigh an Coiste ar 3.45 p.m.


2. Comhaltaí i Láthair.


Bhí na comhaltaí seo a leanas i láthair:—


An Teachta Seán Esmonde (sa Chathaoir), an tAire Tailte, na Teachtaí Mac Fheorais*, Ó Braonáin, Ó Dálaigh, Barra Deasún, Ó hEochaidh, Ó Cionaith, Ó Ceit, Stráinse, Seán Ó Laoghaire, Seán Ó Riain,* Gothraidh Ó Tiomáin* agus Ó Tonnaigh.


3. An Bille a Bhreithniú.


D’athchrom an Coiste ar an mBille a bhreithniú.


(i) Alt 63.


Tairgeadh an Cheist arís:—


“Go bhfanfaidh an t-alt mar chuid den Bhille.”


Cuireadh agus aontaíodh an Cheist.


(ii) Aontaíodh ailt 64 go 68 go huile.


(iii) Alt 69.


Tairgeadh leasú (An tAire Tailte):


“In page 54, subsection (3) (a), to insert ‘or 73’ after ‘section 72’ in line 15.”


Aontaíodh an leasú.


Tairgeadh leasú (An tAire Tailte):


“In page 54, subsection (3) (b), to insert ‘without reasonable excuse’ before ‘fails’ in line 17.”


Aontaíodh an leasú.


Tairgeadh leasú (An tAire Tailte):


“In page 54, subsection (3) (b), to insert ‘or 73’ after ‘section 72’ in line 19.”


Aontaíodh an leasú.


Tairgeadh leasú (An tAire Tailte):


“In page 54, lines 31 to 37, to delete subsection (5) and substitute the following subsection:


‘(5) Any person who conceals from a person lawfully exercising a power under section 72 or 73 of this Act any specimen of flora or fauna or any part or product of such specimen or any thing which is a thing mentioned in section 73 (1) of this Act shall be guilty of an offence’.”


Aontaíodh an leasú.


Aontaíodh an t-alt, mar a leasaíodh.


(iv) Alt 70.


Tairgeadh leasú (An tAire Tailte):


“In page 54, subsection (1), line 51, to delete ‘Any’ and substitute ‘Summary proceedings for any’.”


Aontaíodh an leasú.


Tairgeadh leasú (An tAire Tailte):


“In page 54, subsection (2), to insert ‘summary proceedings for’ before ‘any’ in line 53”.


Aontaíodh an leasú.


Aontaíodh an t-alt, mar a leasaíodh.


(v) Alt 71.


Tairgeadh leasú (An tAire Tailte):


“In page 55, to insert ‘or any other’ before ‘Act’ in line 8.”


Aontaíodh an leasú.


Cuireadh an Cheist “Go bhfanfaidh an t-alt, mar a leasaíodh, mar chuid den Bhille”: rinne an Coiste vótáil: Tá, 7; Níl, 6.


Tá:—An tAire Tailte, na Teachtaí Barra Deasún, Esmonde, Ó Cionaith, Stráinse, Seán Ó Riain agus Gothraidh Ó Tiomáin.


Níl:—Na Teachtaí Ó Braonáin, Ó Dálaigh, Ó hEochaidh, Ó Ceit, Seán Ó Laoghaire agus Ó Tonnaigh.


Faisnéiseadh dá réir sin go rabthas tar éis glacadh leis an gCeist.


(vi) Alt 72.


Tairgeadh leasú (An tAire Tailte):


“In page 55, subsection (2), to insert ‘or product’ after ‘part’ both in line 27 and in line 30.”


Aontaíodh an leasú.


Tairgeadh leasú (An tAire Tailte):


“In page 55, subsection (3) (a), to insert ‘or product’ after ‘part’ in line 39.”


Aontaíodh an leasú.


Tairgeadh leasú (An tAire Tailte):


“In page 55, subsection (3) (c), line 53, to delete ‘fauna or flora’ and substitute ‘any specimen of fauna or flora or any part or product of fauna or flora’.”


Aontaíodh an leasú.


Tairgeadh leasú (An tAire Tailte):


“In page 55, subsection (3) (c), line 56, to delete ‘fauna or flora’ and substitute ‘specimen of fauna or flora or any part or product of fauna or flora’.”


Aontaíodh an leasú.


Aontaíodh an t-alt, mar a leasaíodh.


(vii) Alt 73.


Tairgeadh leasú (An tAire Tailte):


“In page 56, subsection (1) (d), to insert ‘, or any product of,’ after ‘part of’ in line 47.”


Aontaíodh an leasú.


Tairgeadh leasú (An tAire Tailte):


“In page 56, subsection (1) (e), to insert ‘or product’ after ‘part’ in line 49.”


Aontaíodh an leasú.


Tairgeadh leasú (An tAire Tailte):


“In page 56, subsection (1), to insert ‘, product’ after ‘part’ in line 51.”


Aontaíodh an leasú.


Tairgeadh leasú (An tAire Tailte):


“In page 57, subsection (2), to delete ‘, if need be by force,’ from line 10.”


Aontaíodh an leasú.


Tairgeadh leasú (An tAire Tailte):


“In page 57, subsection (2) (i), to insert ‘, if need be by force,’ after ‘search’ in line 11.”


Aontaíodh an leasú.


Aontaíodh an t-alt, mar a leasaíodh.


(viii) Alt 74.


Tairgeadh leasú (An tAire Tailte):


“In page 58, subsection (2), lines 5 and 6, to delete ‘or a designation order’ and substitute ‘, a designation order or an agreement under section 18 of this Act’.”


Aontaíodh an leasú.


Aontaíodh an t-alt, mar a leasaíodh.


Cuireadh breithniú breise ar an mBille ar athló.


4. Athlá.


Chuaigh an Coiste ar athló ar 5.45 p.m. go dtí 3.45 p.m. Dé Máirt, 9 Samhain, 1976.


*Ghlac an Teachta Gothraidh Tiomáin ionad an Teachta Ní Ógáin Uí Uiginn; ghlac na Teachtaí Mac Fheorais agus Seán Ó Riain, faoi seach, ionad an Teachta Mac Páidín. [B.O. 70 (2)].