Committee Reports::Interim and Final Report - Appropriation Accounts 1969 - 1970::23 November, 1972::Proceedings of the Joint Committee

IMEACHTAI AN CHOISTE

Proceedings of the Committee

Déardaoin, 23 Samhain, 1972.

Thursday, 23rd November, 1972.

1. Chruinnigh an Coiste ar 11 a.m.


2. Comhaltaí i Láthair.


Bhí na comhaltaí seo a leanas i láthair:—


An Teachta E. Ó Coileáin (i gCeannas), na Teachtaí A. Mac Giobúin, Mac Goibheannaigh, Mac Searraigh, Ó Treasaigh agus Ó Tonnaigh.


3. Breithniú na gCuntas Leithreasa, 1969-70.


Athchromadh ar bhreithniú na gCuntas Leithreasa i gcóir na bliana 1969-70. Críochnaíodh na Cuntais seo a leanas:— Talmhaíocht agus Iascach.


4. Finnéithe a Ceistíodh.


Ceistíodh M. de Barra (Rúnaí, An Roinn Talmhaíochta agus Iascaigh) agus an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste.


5. Athlá.


Chuaigh an Coiste ar athló ar 12.50 p.m. go dtí 11 a.m. Déardaoin, 20 Samhain, 1972.