Committee Reports::Interim and Final Report - Appropriation Accounts 1969 - 1970::03 November, 1972::Proceedings of the Joint Committee

IMEACHTAI AN CHOISTE

Proceedings of the Committee

Dé hAoine, 3 Samhain, 1972.

Friday, 3rd November, 1972.

1. Chruinnigh an Coiste ar 11 a.m.


2. Comhaltaí i Láthair.


Bhí na comhaltaí seo a leanas i láthair:—


An Teachta E. Ó Coileáin (i gCeannas), na Teachtaí Baróid, R. de Búrca, Mac Bhloscaidh, Mac Goibheannaigh, Ó Treasaigh agus Ó Tonnaigh.


3. Breithniú na gCuntas Leithreasa, 1969-70.


Athchromadh ar bhreithniú na gCuntas Leithreasa i gcóir na bliana 1969-70. Críochnaíodh na Cuntais seo a leanas:— Oifig an tSoláthair, An Dánlann Náisiúnta, Roinn na Gaeltachta, Gnóthaí Each tracha agus Comhar Idirnásiúnta.


4. Finnéithe a Ceistíodh.


Ceistíodh B. Ó Brolcháin (Ceannasaí, Oifig an tSoláthair), L. Tóibín (Rúnaí, Roinn na Gaeltachta), A. Mac Canna (Rúnaí, An Roinn Gnóthaí Eachtracha) agus an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste.


5. Athlá.


Chuaigh an Coiste ar athló ar 12.55 p.m. go dtí 11 a.m. Déardaoin, 9 Samhain, 1972.