Committee Reports::Interim and Final Report - Appropriation Accounts 1969 - 1970::29 July, 1971::Proceedings of the Joint Committee

IMEACHTAI AN CHOISTE

Proceedings of the Committee

Déardaoin, 29 Iúil, 1971.

Thursday, 29th July, 1971.

1. Chruinnigh an Coiste ar 11.30 a.m.


2. Comhaltaí i Láthair.


Bhí na comhaltaí seo a leanas i láthair:—


An Teachta Pádraig Ó hÓgáin (i gCeannas), na Teachtaí Baróid, R. de Búrca, Ó Dúnlaing A. Mac Giobúin, Mac Searraigh agus Ó Tonnaigh.


(Order of Dáil of 1 December 1970).


3. Breithniú na gCuntas Leithreasa, 1969-70.


Athchromadh ar bhreithniú na gCuntas Leithreasa i gcóir na bliana 1969-70. Críochnaíodh na Cuntais seo a leanas:— Oifig an Aire Oideachais, Bunoideachas, Meánoideachas, Gairmoideachas, Scoileanna Ceartúcháin agus Saothair, Oll-Scoileanna agus Coláistí agus Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath.


4. Finnéithe a Ceistíodh.


Ceistíodh S. Mac Gearailt (Rúnaí, An Roinn Oideachais) agus an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste.


5. Athlá.


Chuaigh an Coiste ar athló ar 1.30 p.m.