Committee Reports::Interim and Final Report - Appropriation Accounts 1969 - 1970::22 July, 1971::Proceedings of the Joint Committee

IMEACHTAI AN CHOISTE

Proceedings of the Committee

Déardaoin, 22Iúil, 1971.

Thursday, 22nd July, 1971.

1. Chruinnigh an Coiste ar 11 a.m.


2. Comhaltaí i Láthair.


Bhí na comhaltaí seo a leanas i láthair:—


An Teachta Pádraig Ó hÓgáin (i gCeannas), na Teachtaí R. de Búrca, Ó Dúnlaing, Mac Gearailt, A. Mac Giobúin, Ó Nualláin, Mac Searraigh agus Ó Tonnaigh.


(Order of Dáil of 1 December 1970).


3. Breithniú na gCuntas Leithreasa, 1969-70.


Athchromadh ar bhreithniú na gCuntas Leithreasa i gcóir na bliana 1969-70. Críochnaíodh na Cuntais seo a leanas:—


Iompar agus Cumhacht, Tailte agus Foraoiseacht.


4. Finnéithe a Ceistíodh.


Ceistíodh D. Ó Riordáin (Rúnaí, An Roinn Iompair agus Cumhachta), T. Ó Briain (Rúnaí, An Roinn Tailte), S. P. Mac an Airchinnigh (An Roinn Airgeadais) agus an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste.


5. Tuarascáil Eatramhach an Choiste.


Chuir an Cathaoirleach Dréacht-Tuarascáil Eatramhach faoi bhráid an Choiste chun a breithnithe.


Aontaíodh an Dréacht-Tuarascáil Eatramhach.


Ordaíodh: Tuairisc dá réir sin a thabhairt don Dáil.


(Order of Dáil of 1 December 1970).


6. Athlá.


Chuaigh an Coiste ar athló ar 5.30 p.m.