Committee Reports::Report No. 03 - Statutory Instruments [15]::26 April, 1961::Proceedings of the Joint Committee

IMEACHTAÍ AN CHOISTE.

THE PROCEEDINGS OF THE COMMITTEE.

Dé Céadaoin, 26 Aibreán, 1961.

Wednesday, 26th April, 1961.

1. Chruinnigh an Coiste ar 4.30 p.m.


2. Comhaltaí i Láthair.


Bhí na comhaltaí seo a leanas i láthair:—


An Seanadóir Ó Briain (i gCeannas), na Seanadóirí Mac Artúir agus Mac Giolla Chomhghaill.


3. Breithniú ar Mheabhráin.


Tar éis meabhráin a chuir Ranna isteach de réir Ordú an 7 Nollaig, 1960, a bhreithniú:—


(i) Beartaíodh: Go ndíreofar aird speisialta Sheanad Éireann ar an ionstraim seo a leanas ar fhoras (iii) den Ordú Tagartha:—


Scéim Aoisliúntais Chóras Iompair Éireann (Comhaltaí), 1960.


(ii) Beartaíodh: Go ndíreofar aird speisialta Sheanad Éireann ar an ionstraim seo a leanas ar fhoras (vi) den Ordú Tagartha:—


Barántas Leasaithe an Phoist Intíre (Uimh. 10), 1960 [I.R. Uimh. 48 de 1960].


4. Breithniú ar Ionstraimí Reachtúla.


Tar éis an seachtó a cúig ionstraim reachtúil a luaitear thíos a bhreithniú:—


(i) Beartaíodh: Nach gá aird speisialta Sheanad Éireann a dhíriú ar na hionstraimí seo a leanas:—


An tOrdú um an Aire Sláinte (Gníomhaireacht), 1960.


An tOrdú um an Aire Leasa Shóisialaigh (Gníomhaireacht), 1960.


Na Rialacháin um Rás-Rianta Con (Suimitheoir) (Céatadán), 1960 [I.R. Uimh. 67 de 1960].


Na Rialacháin um Rás-Rianta Con (Suimitheoir) (Oibriú), 1960 [I.R. Uimh. 65 de 1960].


Na Rialacháin um Chruinnithe Cúrsála Údaraithe (Díolúine ó Thaobhach), 1960 [I.R. Uimh. 153 de 1960].


Na Rialacháin um an Acht Aturnaetha. 1954 (Printíseacht agus Oideachas) (Leasú), 1960 [I.R. Uimh. 94 de 1960].


Na Rialacháin um an Acht Aturnaetha, 1954 (Táillí Printíseach), 1960 [I.R. Uimh. 131 de 1960].


Orduithe d’Fhorchur Dleachtanna:—


—Iascghlae agus Geilitin Inite, 1960 [I.R. Uimh. 216 de 1960].


—Sorcóirí Tuinsimh Gáis, 1960 [I.R. Uimh. 229 de 1960].


— Leathán, Stiall agus Scragall Alúmanaim (Leasú), 1960 [I.R. Uimh. 263 de 1960].


— Abhras Snáithrigh de Dhéantús an Duine, 1960 [I.R. Uimh. 273 de 1960].


An tOrdú um Shiopaí Gruagaireachta (Uaireanta Trádála ar Laethanta Seachtaine) (Ceantar Uirbeach Thrá Lí), 1960


An tOrdú um an Acht Cuanta, 1946 (Coimisinéirí Cuain Chill Mantáin), 1960 [I.R. Uimh. 184 de 1960].


An tOrdú um Eitinn Bhólachta (Limistéar atá le Glanadh) (Srianta Speisialta) (Leasú), 1960 [I.R. Uimh. 218 de 1960].


An tOrdú um Eitinn Bhólachta (Tástáil 14 Lá), 1960 [I.R. Uimh. 176 de 1960].


An tOrdú um Eitinn Bhólachta (Tástálacha Áirithe a Rialú), 1960 [I.R. Uimh. 177 de 1960].


An tOrdú um Eitinn Bhólachta (Srian le Gluaiseacht) (Uimh. 2), 1960 [I.R. Uimh. 186 de 1960].


An tOrdú um Eitinn Bhólachta (Srian le Gluaiseacht) (Uimh. 3), 1960 [I.R. Uimh. 248 de 1960].


An tOrdú um Eitinn Bhólachta (Díolacháin Phoiblí Bólachta a Rialú) (Uimh. 2), 1960 [I.R. Uimh. 247 de 1960].


An tOrdú um Eitinn Bhólachta (Ionaid agus Tráthanna Gluaiseachta isteach i gContae Dhún na nGall), 1960 [I.R. Uimh. 185 de 1960].


An tOrdú um Eitinn Bhólachta (Limistéar Dearbhghlan), 1960 [I.R. Uimh. 236 de 1960].


An tOrdú fán Acht um Ghalair Ainmhithe, 1960 (alt 5 (1) (Tosach Feidhme,) 1960 [I.R. Uimh. 175 de 1960].


An tOrdú um Iompar, Breosla agus Cumhacht (Riarachán Roinne agus Feidhmeanna Aire a Aistriú), 1960 [I.R. Uimh. 198 de 1960].


Na Rialacháin um Fhoras Naomh Pádraig, 1960 [I.R. Uimh. 224 de 1960].


An tOrdú um an Acht Leasa Shóisialaigh (Leasú), 1960 (Tosach Feidhme), 1960 [I.R. Uimh. 208 de 1960].


Na Rialacháin Leasa Shóisialaigh (Sochar Cóireála) (Leasú) (Uimh. 3), 1960 [I.R. Uimh. 193 de 1960].


Na Rialacháin Leasa Shóisialaigh (Modhnuithe ar Árachas) (Leasú), 1960 [I.R. Uimh. 170 de 1960].


Na Rialacháin Leasa Shóisialaigh (Sochair Fhorluiteacha) (Leasú), 1960 [I.R. Uimh. 163 de 1960].


Na Rialacháin Leasa Shóisialaigh (Sochar Ginearálta) (Leasú), 1960 [I.R. Uimh. 221 de 1960].


Na Rialacháin Leasa Shóisialaigh (Asláithreacht ón Stát) (Leasú), 1960 [I.R. Uimh. 222 de 1960].


Na Rialacháin Leasa Shóisialaigh (Sochar Míchumais, Dífhostaíochta agus Pósta) (Leasú), 1960 [I.R. Uimh. 249 de 1960].


Na Rialacháin Leasa Shóisialaigh (Pinsean Seanaoise (Ranníocach)), 1960 [I.R. Uimh. 274 de 1960].


Na Rialacháin Leasa Shóisialaigh Pinsean (Ranníocach) Sean-Aoise) (Idirlinn), 1960 [I.R. Uimh. 255 de 1960].


Na Rialacháin Leasa Shóisialaigh (Éilimh agus Íocaíochtaí) (Leasú), 1960 [I.R. Uimh. 259 de 1960].


Na Rialacháin Leasa Shóisialaigh Ranníocóirí Saorálacha) (Leasú), 1960 [I.R. Uimh. 277 de 1960].


Na Rialacháin Leasa Shóisialaigh (Sochair Fhorluiteacha) (Leasú) (Uimh. 2), 1960 [I.R. Uimh. 278 de 1960].


Na Rialacháin Leasa Shóisialaigh (Modhnuithe ar Árachas) (Leasú) (Uimh. 2), 1960 [I.R. Uimh. 272 de 1960].


Na Rialacháin um Choinníollacha Fostaíochta (Tionscal na mBláth-photaí Caonach Móna) (Eisiamh), 1960 [I.R. Uimh. 245 de 1960].


Na Rialacháin um Choinníollacha Fostaíochta (Tionscal an Mhilseogra Brioscaí agus Seacláide) (Eisiamh), 1960 [I.R. Uimh. 252 de 1960].


An tOrdú Pá Talmhaíochta (Rátaí Íosta) (Uimh. 2), 1960 [I.R. Uimh. 189 de 1960].


An tOrdú fán Ordú Pá Talmhaíochta (Rátaí Íosta), 1960 (Cúlghairm), 1960 [I.R. Uimh. 188 de 1960].


An tOrdú um Chúnamh Dífhostaíochta (Rialacháin um Iarratas ar Chúnamh) (Leasú), 1960 [I.R. Uimh. 155 de 1960].


An tOrdú Cruithneachta (Leasú), 1960 [I.R. Uimh. 195 de 1960].


An tOrdú um Thobhach Cruithneachta, 1960 [I.R. Uimh. 159 de 1960].


An tOrdú um Oibriú Cora Iascaigh (Uimh. 4), 1960 [I.R. Uimh. 164 de 1960].


Na Rialacháin um Chinsireacht Fhoilseachán (Leasú), 1960 [I.R. Uimh. 212 de 1960].


Na Rialacháin fá na Rialacháin um Choistí Talmhaíochta (Tuarastail Oifigeach), 1952 (Leasú) (Uimh. 2), 1960 [I.R. Uimh. 213 de 1960].


Rialacháin an Gharda Síochána (Ardú Céime), 1960 [I. R. Uimh. 203 de 1960].


An tOrdú um Pá an Gharda Síochána (Uimh. 2), 1960 [I.R. Uimh. 264 de 1960].


Na Rialacháin um Fheithiclí Bóthair (Clárú agus Ceadúnú) (Leasú) (Uimh. 2), 1960 [I.R. Uimh. 196 de 1960].


Rialacháin Óglaigh na hÉireann:—


—C.S.7. Drong na hÉireann le Fórsa Éigeandála na Náisiún Aontaithe.


—Drong na hÉireann le Fórsa Éigeandála na Náisiún Aontaithe.R.Ó.É. C.S.7.—Leasuithe, Leasú Uimh. 1.


An tOrdú um Chomhlachtaí Poiblí (Forálacha Sealadacha), 1960 [I.R. Uimh. 174 de 1960].


Na Rialacháin Gairmoideachais (Deontais le haghaidh Scéimeanna Bliantúla Coistí), 1960 [I.R. Uimh. 211 de 1960].


Na Rialacha um Phríosúnaigh (Scaoileadh Sealadach), 1960 [I.R. Uimh. 167 de 1960].


An Scéim fán Scéim um na Caomhnóirí Áitiúla (Cúiteamh i nDíobhála Pearsanta) 1943 (An Tríú Leasú), 1960 [I.R. Uimh. 158 de 1960].


Ordú na gCapall (Onnmhairiú Rialú), 1960 [I.R. Uimh. 226 de 1960].


An tOrdú um an Acht Ráthaíocht Stáit, 1954 (Leasú ar an Sceideal), 1960.


Na Rialacháin um an Acht Srianta Cíosa, 1960 (Foirmeacha), 1960 [I.R. Uimh. 270 de 1960].


Na Rialacháin um Scéim Pinsean Thithe an Oireachtais (Comhaltaí) (Ranníocaí a Asbhaint), 1960 [I.R. Uimh. 269 de 1960].


Ordú na nÚdarás Áitiúil (Na Rialacháin Comhcheannaigh). 1961 [I.R. Uimh. 37 de 1961].


An tOrdú chun Onnmhairí a Rialú, 1961 [I.R. Uimh. 33 de 1961].


Ordú na mBanna Talún, 1960 [I.R. Uimh. 235 de 1960].


Na Rialacháin um Rialú Iomlaoide, 1961 [I.R. Uimh. 19 de 1961].


Na Rialacháin um Fheithiclí Bóthair (Treoir-Mharcanna) (Leasú) (Uimh. 2), 1960 [I.R. Uimh. 244 de 1960].


Na Rialacháin um Dhaoine Míchumasaithe (Liúntais Chothabhála), 1960 [I.R. Uimh. 261 de 1960].


An tOrdú um Tháirgí Talmhaíochta agus Iascaigh (Éanlaith Clóis agus Coinínía Onnmhairiú) (Leasú Sealadach), 1960 [I.R. Uimh. 231 de 1960].


(ii) Ordaíodh: Go niarrfar, maidir le gach ionstraim acu seo a leanas, ar an Roinn nó an údarás eile lena mbaineann, meabhrán a chur isteach do mhíniú na hionstraime:—


Na Rialacháin um Rás-Rianta Con (Rásaíocht), 1960 [I.R. Uimh. 64 de 1960].


An tOrdú Ginearálta um Luach Saothair Aturnaetha, 1960 [I.R. Uimh. 165 de 1960].


An tOrdú um Eitinn Bhólachta (Limistéar atá le Glanadh) (Srianta Speisialta), 1960 [I.R. Uimh. 178 de 1960].


An tOrdú um Eitinn Bhólachta (Srian le Gluaiseacht), 1960 [I.R. Uimh. 179 de 1960].


An tOrdú um Eitinn Bhólachta (Díolacháin Phoiblí Bólachta Rialú), 1960 [I.R. Uimh. 180 de 1960].


An tOrdú um Eitinn Bhólachta (Limistéar atá leGlanadh) (Luimneacha), 1960 [I.R. Uimh. 181 de 1960].


Ordú na mBannaí Talún, 1961 [I.R. Uimh. 10 de 1961].


Na Rialacháin um Dhugaí (Sábháilteacht, Sláinte agus Leas), 1960 [I.R. Uimh. 279 de 1960].


5. Athlá.


Chuaigh an Coiste ar athló ar 5 p.m.