Committee Reports::Reports and Proceedings - Factories Bill, 1954 ::11 February, 1955::Report

TUARASCÁIL

Tá an Coiste Speisialta tar éis dul tríd an mBille agus leasuithe a dhéanamh air. Tuairiscítear don Dáil an Bille mar a leasaíodh é.


(Sinithe) THOMAS A. KYNE,


Cathaoirleach.


11 Feabhra, 1955.