Committee Reports::Reports and Proceedings - Factories Bill, 1954 ::16 December, 1954::Proceedings of the Joint Committee

IMEACHTA AN CHOISTE SPEISIALTA.

PROCEEDINGS OF THE SPECIAL COMMITTEE.

Déardaoin, 16 Nollaig, 1954.

Thursday, 16th December, 1954.

1. Chruinnigh an Coiste ar 4.30 p.m.


2. Comhaltaí i Láthair.


Bhí na comhaltaí seo a leanas i láthair:—


An tAire Tionscail agus Tráchtála, na Teachtaí Bléine, de Carrún, Ó Donnagáin, Mac Eochagáin, Hilliard, Ó Cadhain, Bean Uí Loingsigh, T. Ó Loingsigh agus Mag Raith.


3. Cathaoirleach a Thoghadh.


Thairg an Teachta T. Ó Loingsigh:


“That Deputy Kyne be Chairman of the Committee.”


Cuireadh agus d’aontaíodh an Cheist.


Chuaigh an Teachta Ó Cadhain i gceannas an Choiste dá réir sin.


4. Fógra i dtaobh Leasuithe.


D’ordaíodh: Go dtabharfar fógra i dtaobh leasuithe a tairgfear ar an mBille tráth nach déanaí ná Dé Máirt, 11 Eanáir, 1955.


5. Athlá.


Chuaigh an Coiste ar athló ar 4.55 p.m. go dtí 2 p.m. Déardaoin, 27 Eanáir, 1955.