Committee Reports::Report and Proceedings - Friendly Societies (Amendment) Bill, 1952::20 March, 1953::Report

TUARASCÁIL

Ghabh an Coiste Speisialta tríd an mBille agus rinneadar leasuithe air agus leasaíodar an Teideal chun go léifeadh sé mar leanas:—


ACHT DO LEASÚ AN FRIENDLY SOCIETIES ACT, 1896.


Tá an Bille, arna leasú, á thuairisciú don Dáil.


(Sínithe) COLM GALLAGHER,


Cathaoirleach.


26ú Márta, 1953.