Committee Reports::Report and Proceedings - Friendly Societies (Amendment) Bill, 1952::20 March, 1953::Orders of Reference

ORDUITHE TAGARTHA.

18ú Feabhra, 1953:—Ordaithe, Go gcuirfear Bille na gCara-Chumann (Leasú), 1952, chun Coiste Speisialta ar a mbeidh cúigear comhaltaí déag a ainmneos an Coiste Roghnaitheoireachta; gur seisear is córam don Choiste; agus go dtionólfar an chéad chruinniú den Choiste, Dé Céadaoin an 4ú Márta, 1953, ar ar 4 p.m. [An Teachta Ó Comhdhain.]


27ú Feabhra, 1953:—Do hainmníodh dá réir sin Coiste dár comhaltaí Rúnaí Parlaiminte an Rialtais, na Teachtaí P. Mac Brádaigh, Ó Braonáin, Brioscú, Ó Comhdhain, Ó Cuinneagáin, Ó Domhnalláin, H. Dockrell, S. Ó Flannagáin, Ó Gallchobhair, Ó hOisín, Ó hIceadha, Ó Cadhain, T. Ó hUiginn (Sóisear) agus D. Ó Súilleabháin.