Committee Reports::Report and Proceedings - Friendly Societies (Amendment) Bill, 1952::04 March, 1953::Proceedings of the Joint Committee

IMEACHTA AN CHOISTE SPEISIALTA.

THE PROCEEDINGS OF THE SPECIAL COMMITTEE.

Dé Céadaoin, 4ú Márta, 1953.

Wednesday, 4th March, 1953.

1. Chruinnigh an Coiste ar 4 p.m.


2. Comhaltai i Lathair.


Bhí na comhaltaí seo a leanas i láthair:—


Rúnaí Parlaiminte an Rialtais, na Teachtaí P. Mac Brádaigh, Ó Braonáin, Brioscú, Ó Comhdhain, Ó Gallchobhair agus Ó Cadhain.


3. Cathaoirleach a Thogha.


Thairg Rúnaí Parlaiminte an Rialtais:


“That Deputy Gallagher be Chairman of the Committee.”


Ceist curtha, agus aontaithe.


Chuaigh an Teachta Ó Gallchobhair i gceannas an Choiste dá réir sin.


4. Tuairisceoiri na Nuachtan a Ligean i Lathair.


Thairg an Teachta Ó Comhdhain:


“That representatives of the Press be admitted to all meetings of the Committee.”


Ceist curtha, agus aontaithe.


5. Fogra i dtaobh leasuithe.


Ordaithe: Go dtabharfar fógra i dtaobh leasuithe a tairgfear ar an mBille tráth nach déanaí ná Dé Céadaoin, 18ú Márta, 1953.


6. Athla.


Chuaigh an Coiste ar athló ar 4.30 p.m. go dtí 4 p.m. Déardaoin, 26ú Márta, 1953.