Committee Reports::Report - Appropriation Accounts 1951 - 1952::23 July, 1953::Proceedings of the Joint Committee

IMEACHTA AN CHOISTE.

THE PROCEEDINGS OF THE COMMITTEE.

Déardaoin, 23ú Iúil, 1953.

Thursday, 23rd July, 1953.

1. Chruinnigh an Coiste ar 11 a.m.


2. Comhaltaí i Láthair.


Bhí na comhaltaí seo a leanas i láthair:—


An Teachta Sheldon (i gCeannas), na Teachtaí Bean Uí Chruadhlaoich, Ó Cuinneagáin, Mac Raith, Ó Ruaidh, Donnchadh Ó Súilleabháin agus Pámar.


3. Breithniú na gCuntas Leithreasa, 1951-52.


Do hathchromadh ar bhreithniú na gCuntas Leithreasa i gcóir na bliana 1951-52. Críochnaíodh na Cuntais seo a leanas: Tailte, Foraoiseacht agus Seirbhísí na Gaeltachta.


4. Finnéithe a Ceistíodh.


Ceistíodh T. Ó Briain (Rúnaí, An Roinn Tailte), M. Breathnach agus S. Ó Maonaigh (An Roinn Airgeadais) agus an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste.


5. Athla.


Chuaigh an Coiste ar athló ar 11.35 a.m. go dtí Céadaoin, 29ú Iúil.