Committee Reports::Report - Appropriation Accounts 1951 - 1952::22 July, 1953::Proceedings of the Joint Committee

IMEACHTA AN CHOISTE.

THE PROCEEDINGS OF THE COMMITTEE.

Dé Céadaoin, 22ú Iúil, 1953.

Wednesday, 22nd July, 1953.

1. Chruinnigh an Coiste ar 11 a.m.


2. Comhaltaí i Láthair.


Bhí na comhaltaí seo a leanas i láthair:—


An Teachta Sheldon (i gCeannas), na Teachtaí Pilib Mac Brádaigh, Mac Artúir, Bean Uí Cruadhlaoich, Ó Cuinneagáin, Ó hIceadha, Mac Raith agus Donnchadh Ó Suilleabháin.


3. Breithniú na gCuntas Leithreasa, 1951-52.


Do hathchromadh ar bhreithniú na gCuntas Leithreasa i gcóir na bliana 1951-52. Críochnaíodh na Cuntais seo a leanas:—Oifig na nOibreacha Poiblí, Oibreacha agus Foirgintí Poiblí agus Scéimeanna Fostaíochta agus Eigcandála.


4. Finnéithe a Ceistíodh.


Ceistíodh D. Ó hEigceartuigh (Cathaoirleach, Coimisinéirí na nOibreacha Poiblí), R. Ó hEigceartuigh (Stiúrthóir, Scéimeanna Speisialta Fostaíochta agus Eigeandála), M. Breathnach agus S. Ó Maonaigh (An Roinn Airgeadais) agus an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste.


5. Athla.


Chuaigh an Coiste ar athló ar 1.5 p.m. go dtí amárach.