Committee Reports::Report - Appropriation Accounts 1951 - 1952::15 July, 1953::Proceedings of the Joint Committee

IMEACHTA AN CHOISTE.

THE PROCEEDINGS OF THE COMMITTEE.

Dé Céadaoin, 15ú Iúil, 1953.

Wednesday, 15th July, 1953.

1. Chruinnigh an Coiste ar 11 a.m.


2. Comhaltaí i Láthair.


Bhí na comhaltaí seo a leanas i láthair:—


An Teachta Sheldon (i g Ceannas), na Teachtaí Pilib Mac Brádaigh, Mac Artúir, Bean Uí Chruadhlaoich, Ó Cuinncagáin agus Donnchadh Ó Suilleabháin.


3. Breithniú na gCuntas Leithreasa, 1951-52.


Do hathchromadh ar bhreithniú na gCuntas Leithreasa i gcóir na bliana 1951-52. Críochnaíodh na Cuntais seo a leanas:—Rialtas Aitiúil, Tionscail agus Tráchtáil, Seirbhísí Iompair agus Muirí, Seirbhís Eitlíochta agus Meteoraíochta agus An Oifig Chlárathachta Maoine Tionscail.


4. Finnéithe a Ceistíodh.


Ceistíodh S. Ó Gairbhín (Rúnaí, An Roinn Rialtais Aitiúil), Seán Ó Luideáin (Rúnaí, An Roinn Tionscail agus Tráchtála), M. Breathnach, S. P. S. Ó hÓgáin agus S. Mac An Airchinnigh (An Roinn Airgeadais) agus an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste.


5. Athla.


Chuaigh an Coiste ar athló ar 12.50 p.m. go dtí Dé Céadaoin, 22ú Iúil.