Committee Reports::Report and Proceedings - Meath Hospital Bill, 1950::07 February, 1951::Report

TUARASCÁIL

Do bhreithnigh an Rogha-Choiste ag á gcéad chruinniú na téarmaí tagartha a ceapadh dóibh agus chinneadar ar gan feidhm a bhaint as an gcumhacht a tugadh dóibh chun fios a chur ar dhaoine, ar pháipéir agus ar thaífid ach go mbreíthneoidís aon uiríolla a cuírfí faoina mbráid í scríbhínn.


Ag na cruínnithe a bhí acu ina dhiaidh sín do ghaibh an Rogha-Choiste tríd an mBille agus do dhein leasuithe air. Tuaíriscítear don Dáil an Bille mar a leasaíodh é.


(Sínithe), SEÁN MAC CANNA,


Cathaoirleach.


7ú Feabhra, 1951.