Committee Reports::Interim and Final Report - Appropriation Accounts 1943 - 1944::12 July, 1945::Proceedings of the Joint Committee

IMEACHTA AN CHOISTE.

THE PROCEEDINGS OF THE COMMITTEE.

Déardaoin, 12ú Iúl, 1945.

Thursday, 12th July, 1945.

1. Chruinnigh an Coiste ar 11 a.m.


2. I láthair: Liam Mac Cosgair (i gCeannas), Brian O Brádaigh, Pádraig Ua Cuagáin, Eamon Ua Cuagáin, Muiris Dockrell, Pádraig Mac Gothraidh Proinnsias O Lochtmáin, Máirtín O Suilleabháin, agus Liam Sheldon, Teachtaí.


3. Do hathchromadh ar bhreithniú na gCuntais Leithreasa i gcóir na bliana 1943-1944. Críochnaíodh na Cuntais seo a leanas:—An tArm agus Arm-Phinsin.


4. Ceistníodh Peadar Mac Mathghamhna, Lefteanant-Gheneral (Rúnaí, An Roinn Cosanta), C. S. Almond (An Roinn Airgeadais) agus an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste.


5. Cuireadh an Coiste ar ath-ló ar 12.30 p.m.