Committee Reports::Report - Proceedings and Minutes of Evidence - Exclusion of Certain Duly Authorised Visitors::21 March, 1934::Proceedings of the Joint Committee

IMEACHTA AN CHOISTE.

PROCEEDINGS OF THE COMMITTEE.

Dé Céadaoin, 21° Márta, 1934.

Wednesday, 21st March, 1934.

1. Chruinnigh an Coiste ar 11 a.m.


2. I láthair: An Cathaoirleach (i gCeannas), an Leas-Chathaoirleach, Siobhán Bean an Phaoraigh, Séamus Dubhglas, Tomás Mac Eoin, Muiris O Mórdha, Brian O Ruairc agus Risteárd Mac Liam.


3. Breithníodh tuarasgabháil fé rún d’ullamhuigh an Cléireach i dtaobh conus atá cúrsaí idir dhá Thigh an Oireachtais.


4. Chinn an Coiste a iarraidh ar an Seanadóir Caitlín de Brún agus ar Mhaoirseoir an Oireachtais teacht i láthair ar 12 a chlog meán lae amáireach chun iad do cheistniú tuilleadh.


5. Chuaidh an Coiste ar ath-ló 12.20 p.m. go dtí 12 a chlog meán lae amáireach.