Committee Reports::Report No. 03 - Second Interim Report 2003 Appropriation Accounts::14 October, 2004::Proceedings of the Joint Committee

Déardaoin 14 Deireadh Fómhair 2004

Thursday 14 October 2004

1.Chruinnigh an Coiste ar 11.15 a.m.


2.Comhaltaí i Láthair:- Seán Ó Poire (i gCeannas), Dónall Ó Baoill, Pól Ó Connachtáin, Seán Ó Curráin, Seán Ó Duinneacha, Seán Ó Pléamonn, Seosamh Ó hUiginn.


3.Chuaigh an Coiste i suí príobháideach.


Rinne an Coiste breithniú.


4.An Dara Tuarascáil Eatramhach ar na Cuntais Leithreasa 2003.


Chuir an Cathaoirleach an Dara Tuarascáil Eatramhach faoi bhráid an Choiste lena breithniú.


Aontaíodh an Tuarascáil.


Ordaíodh: Tuairisciú don Dáil dá réir sin