Committee Reports::Report No. 03 - Second Interim Report 2003 Appropriation Accounts::14 October, 2004::Proceedings of the Joint Committee

Déardaoin 7 Deireadh Fómhair 2004

Thursday 7 October 2004

1.Chruinnigh an Coiste ar 11.15 a.m.


2.Comhaltaí i Láthair:- Seán Ó Poire (i gCeannas), Dónall Ó Baoill, Pól Ó Connachtáin, Seán Ó Duinneacha, Seán Ó Pléamonn, Seosamh Ó hUiginn, Seán Mac Aonghusa, Mícheál Ó Nuanáin.


3.Chuaigh an Coiste i suí príobháideach.


Rinne an Coiste breithniú.


Chuaigh an Coiste i suí poiblí.


4.Breithniú Chuntais Leithreasa 2003.


Breithniú na gCuntas Leithreasa don bhliain 2003. Cuireadh an Cuntas seo a leanas de láimh:-


Vóta 16 — Coimisiún na Státseirbhíse


Cuireadh an Chaibidil seo a leanas de láimh:-


Coimisiún na Státseirbhíse:


Caibidil 5.1 — Laigí Cuntasaíochta


Breithniú Chuntais Leithreasa 2003.


Breithniú na gCuntas Leithreasa don bhliain 2003. Cuireadh an Cuntas seo a leanas de láimh:-


Vóta 17 — Oifig an Ombudsman


Cuireadh an Chaibidil seo a leanas de láimh:-


Oifig an Ombudsman:


Caibidil 6.1 — Laigí Cuntasaíochta


5.Finnéithe a Ceistíodh:-


B. Mac Aindriú (Príomh-Fheidhmeannach, Coimisiún na Státseirbhíse), P. Ó Faoláin (Ard-Stiúrthóir, Oifig an Ombudsman), P. Ó hÁmaill (Stiúrthóir, An Roinn Airgeadais), D. Ó hUrthuile (Príomh-Oifigeach, An Roinn Airgeadais), Seán Puirséal (An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste).


6.Athlá.


Chuaigh an Coiste ar athló ar 2.00 p.m., go dtí 11.00 a.m. Déardaoin 14 Deireadh Fómhair 2004.