Committee Reports::Report No. 03 - Survey amongst the Members of the Houses of the Oireachtas in connection with the Irish language::20 July, 1988::Proceedings of the Joint Committee

PROCEEDINGS OF THE COMMITTEE

Dé Céadaoin, 8 Meitheamh, 1988

Wednesday, 8 June, 1988

1. Chruinnigh an Coiste ar 4.00 p.m.


2. Comhaltaí i Láthair.


Bhí na Comhaltaí seo a leanas i láthair:—


An Seanadóir Tomás Mac Gearailt (i gCeannas), na Teachtaí Máire Ní Chochláin, Mícheál D. Ó hUigínn, Donncha Mac Fhionnlaoich, Seán Ó Donnchú, Máirín Ní Chuill, na Seanadóirí Peadar Ó Céilleachair agus Nioclás Ó Conchubhair.


3. DRÉACHT-TUARASCÁIL FAOIN SUIRBHÉ I MEASC NA GComhaltaí de Thithe an OIREACHTAIS I NDÁIL LEIS AN NGaeilge.


Thug an Cathaoirleach Dréacht-Tuarascáil agus léadh í mar a leanas:—


(i) Aontaíodh Míreanna 1.1.1 go 4.4.6 go huile.


4. Athló.


Chuaigh an Coiste ar athló ar 4.45 p.m.