Committee Reports::Report No. 01 - Extension of the use of Irish in the proceedings of the Dáil and Seanad and in the environs of the Houses::17 July, 1985::Proceedings of the Joint Committee

IMEACHTAÍ AN CHOISTE

PROCEEDINGS OF THE COMMITTEE

Dé Céadaoin, 17 Iúil, 1985

Wednesday, 17 July, 1985

1. Chruinnigh an Coiste ar 4.30 p.m.


2. Comhaltaí i Láthair.


Bhí na Comhaltaí seo a leanas i láthair:


An Teachta Donncha Ó Gallchobhair (i gCeannas), na Teachtaí Máire Geoghegan-Quinn, Donncha Mac Fhionnlaoich, Séamus Ó Tonnaí, na Seanadóirí Séamus de Brún, Seán de Brún, Micheál Ó Loingsigh agus Flor Ó Mathúna.


3. Dréacht-Tuarascáil faoi úsáid na Gaeilge a leathadh in imeachtaí na Dála agus an t Seanaid agus i d timpeallacht an dá Theach.


4. Pléadh agus aontaíodh an Dréacht Tuarascáil.


Ordaíodh: Tuairisc dá réir sin a thabhairt don Dáil agus don Seanad.


5. Críochnú Gnó


Críochnaíodh gnó an Choiste ar 5.55 p.m.


*Tá an tiontú oifigiúil ar an Tuarascáil seo i gcló thall.