Committee Reports::Report No. 18 - Radio Telefís Éireann::07 May, 1981::Proceedings of the Joint Committee

IMEACHTAÍ AN CHOMHCHOISTE

PROCEEDINGS OF THE JOINT COMMITTEE

Dé Máirt, 25 Samhain, 1980

Tuesday, 25 November, 1980

1. Chruinnigh an Comhchoiste at 4 p.m.


2. Comhaltaí i Láthair.


Bhí na Comhaltaí seo a leanas i láthair:


An Seanadóir Eoin Ó Riain (i gCeannas); na Teachtaí Aibhistín Déiseach, Barra Deasún, Séamus Mac Síomóin, Liam Ó Cinnfhaolaidh agus Liam Ó Leathlobhair; agus na Seanadóirí Pádraig Ó Cuana agus Brian Ó hIrighile.


5. Finnéithe a Ceistíodh.


Ceistíodh na finnéithe seo a leanas:


Mr. Patrick J. Moriarty (Chairman), Mr. George T. Waters (Director-General), Mr. T. Vincent Finn (Deputy Director-General), Mr. Robert K. Gahan (Assistant Director-General), Mr. Gerard O’Brien (Financial Controller), Mr. Conor B. Sexton (Director of Personnel) and Mr. Brian MacAongusa (Assistant to the Director-General) of Radio Telefís Éireann.


6. Athlá.


Chuaigh an Comhchoiste ar athló ar 6.10 p.m.