Committee Reports::Report No. 13 - Comhlucht SiÚicre Éireann, Teoranta::18 November, 1980::Proceedings of the Joint Committee

IMEACHTAÍ AN CHOMHCHOISTE

PROCEEDINGS OF THE JOINT COMMITTEE

Dé Máirt, 18 Samhain, 1980

Tuesday, 18 November, 1980

1. Chruinnigh an Comhchoiste ar 4 p.m.


2. Comhaltaí i Láthair.


Bhí na Comhaltaí seo a leanas i láthair:


An Seanadóir Eoin Ó Riain (i gCeannas); na Teachtaí Aibhistín Déiseach, Liam Ó Cinnfhaolaidh agus Liam Ó Leathlobhair; agus na Seanadóirí Pádraig Ó Cuana agus Brian Ó hIrighile.


5. Dréacht-Tuarascáil ar Chomhlucht Siúicre Éireann, Teoranta.


Rinne an Comhchoiste breithniú.


9. Athlá.


Chuaigh an Comhchoiste ar athló ar 7.10 p.m.