Committee Reports::Report No. 13 - Comhlucht SiÚicre Éireann, Teoranta::09 December, 1980::Proceedings of the Joint Committee

IMEACHTAÍ AN CHOMHCHOISTE

PROCEEDINGS OF THE JOINT COMMITTEE

Dé Máirt, 9 Nollaig, 1980

Tuesday, 9 December, 1980

1. Chruinnigh an Comhchoiste ar 4 p.m.


2. Comhaltaí i Láthair.


Bhí na Comhaltaí seo a leanas i láthair:


An Seanadóir Eoin Ó Riain (i gCeannas); na Teachtaí Barra Deasún agus Liam Ó Leathlobhair; agus na Seanadóirí Pádraig Ó Cuana, Brian Ó hIrighile agus Saorbhreathach Céitinn.


8. Dréacht-Tuarascáil ar Chomhlucht Siúicre Éireann, Teoranta.


Thug an Cathaoirleach Dréacht-Tuarascáil i láthair agus léadh í mar a leanas:—


(i) Aontaíodh míreanna 1 go 26, go huile.


(ii) Leasaíodh mír 27 agus aontaíodh é, mar a leasaíodh.


(iii) Aontaíodh míreanna 28 go 121, go huile.


(iv) Aontaíodh Foscríbhinní 1 go 8, go huile.


10. Athlá.


Chuaigh an Comhchoiste ar athló ar 7 p.m.