Committee Reports::Report No. 65 - Export Refunds, Aid for Use of Butter in Industrial Fish Preparations and Co-ordination of Research into Quality and Nutritive Value of Food::23 March, 1977::Proceedings of the Joint Committee

IMEACHTAÍ AN CHOMHCHOISTE

PROCEEDINGS OF THE JOINT COMMITTEE

Dé Céadaoin, 19 Nollaig, 1979

Wednesday, 19th December, 1979

1. Chruinnigh an Comhchoiste ar 4.20 p.m.


2. Comhaltaí i Láthair.


Bhí na Comhaltaí seo a leanas i láthair:


An Seanadóir Mac Gearailt (i gCeannas), na Teachtaí Ó Caoimh agus Mac Gabhann; na Seanadóirí Mac Conraoi, Uí Eodhusa, Ó Maoldhomhnaigh, Ó Maolchatha agus Bean Mhic Róibín.


13. Dréacht-Tuarascáil ar Aisíocaíochtaí Onnmhairiúcháin, Cúnamh le haghaidh Úsáid Ime in Ullmhóidí Éisc Tionscail agus Taighde i gCáilíocht agus i bhFiúntas Cothaithe Bia a Chomhordú.


Thug an Teachta Mac Gabhann Dréacht-Tuarascáil i láthair agus léadh í mar a leanas:—


(i) Aontaíodh mír 1.


(ii) Mír 2.


Tairgeadh leasú (An Seanadóir Mac Gearailt):


“To add after the first sentence in paragraph 2 the following:


‘The Joint Committee is indebted to Deputy Smith and his Sub-Committee for their work’.”


Aontaíodh an leasú.


Aontaíodh an mhír mar a leasaíodh.


(iii) Aontaíodh míreanna 3 go 16, go huile.


Aontaíodh an Dréacht-Tuarascáil, mar a leasaíodh.


Ordaíodh: Tuairisciú dá réir sin.


16. Athlá.


Chuaigh an Comhchoiste ar athló ar 5.30 p.m.