Committee Reports::Report No. 60 - Research and Development in Textiles and Clothing::23 March, 1977::Proceedings of the Joint Committee

IMEACHTAÍ AN CHOMHCHOISTE

PROCEEDINGS OF THE JOINT COMMITTEE

Dé Céadaoin, 19 Nollaig, 1979

Wednesday, 19th December, 1979

1. Chruinnigh an Comhchoiste ar 4.20 p.m.


2. Comhaltaí i Láthair.


Bhí na Comhaltaí seo a leanas i láthair:


An Seanadoir Mac Gearailt (i gCeannas), na Teachtaí Ó Caoimh agus Mac Gabhann; na Seanadóirí Mac Conraoi, Uí Eodhusa, Ó Maoldhomhnaigh. Ó Maolchatha agus Bean Mhic Róibín.


8. Dréacht-Tuarascáil ar Chlár Taighde agus Forbartha i dTeicstílí agus in Éadaí.


Thug an Seanadóir Ó Maolchatha Dréacht-Tuarascáil i láthair agus léadh í mar a leanas:—


(i) Mír 1.


Tairgeadh leasú (An Seanadóir Mac Gearailt):


“To add after the second sentence in paragraph 1 the following:—


‘The Joint Committee is indebeted to Senator Mulcahy and his Sub-Committee for their work’.”


Aontaíodh an leasú.


Aontaíodh an mhír mar a leasaíodh.


(ii) Aontaíodh mírearna 2 go 7, go huile.


Aontaíodh an Dréacht-Tuarascáil mar a leasaíodh.


Ordaíodh: Tuairisciú dá réir sin.


16. Athlá.


Chuaigh an Comhchoiste ar athló ar 5.30 p.m.