Committee Reports::Report No. 55 - Weight of Goods Vehicles::27 June, 1979::Appendix

FOSCRÍBHINN II

FEITHICLÍEARRAÍ

Tuairisc

An méid a úsáidtear chun earraí a iompar ar fruiliú nó ar luaíocht

An méid a úsáidtear chun earraí an cheadúnaí amháin a iompar

An méid iomlán feithiclí earraí (iomlán colúin 2 agus 3

Feithiclí atá ceadúnaithe chun leantóirí a tharraingt.

(a)


Astu sin atá ar áireamh i gcolún 2 (fruiliú nó luaíocht)

(b)


Astu sin atá ar áireamh i gcolún 3 (earraí an cheadúnaí amháin)

(1) Innill dócháin inmheánaigh Meáchan neamhualaithe:

 

 

 

 

 

 

Nach mó ná 12 cmn.

 

41

950

991

1

3

Os cionn

12 cmn

ach

nach

16 cmn

677

9,281

9,958

8

112

16 cmn

1 tonna

236

4,166

4,402

3

112

1 tonna

1¼ tonna

765

11,017

11,782

9

227

1¼ tonna

1½ tonna

268

4,196

4,464

12

638

1½ tonna

1¾ tonna

180

1,952

2,132

11

251

1¾ tonna

2 tonna

69

970

1,039

2

23

2 tonna

2¼ tonna

106

1,145

1,251

1

26

2¼ tonna

2½ tonna

62

1,092

1,154

14

2½ tonna

2¾ tonna

42

793

835

1

11

2¾ tonna

3 tonna

83

955

1,038

1

2

3 tonna

3¼ tonna

92

893

985

1

5

3¼ tonna

3½ tonna

110

861

971

1

11

3½ tonna

3¾ tonna

110

896

1,006

6

3¾ tonna

4 tonna

147

992

1,139

1

27

4 tonna

5 tonna

704

3,916

4,620

6

86

5 tonna

6 tonna

473

2,467

2,940

13

101

6 tonna

7 tonna

314

1,372

1,686

21

72

7 tonna

8 tonna

309

1,020

1,329

25

27

8 tonna

9 tonna

443

1,039

1,482

11

15

9 tonna

10 tonna

551

1,026

1,577

11

14

10 tonna

11 tonna

427

863

1,290

2

15

11 tonna

12 tonna

211

328

539

1

12 tonna

13 tonna

74

93

167

1

1

13 tonna

14 tonna

20

25

45

14 tonna

15 tonna

53

28

81

15 tonna

 

28

30

58

1

Iomlán na n-inneall dóchain inmheánaigh

6,595

52,366

58,961

145

1,822

(2) Leictrea-ghluaiste

 

 

 

 

 

Nach mó ná 25 cmn a meáchan neamhualaithe

3

520

523

Le meáchan neamhualaithe os cionn 25 cmn

12

89

101

1

Iomlán leictrea-ghluaiste

15

609

624

1

NA hIOMLÁIN

6,610

52,975

59,585

146

1,822

IOMLÁN D—FEITHICLÍ EARRAÍ: 59,585