Committee Reports::Report No. 17 - Application of Social Insurance Schemes to self-Employed Persons and their Families moving within the Community::02 July, 1975::Proceedings of the Joint Committee

IMEACHTAÍ AN CHOMHCHOISTE

PROCEEDINGS OF THE JOINT COMMITTEE

Dé Céadaoin, 28 Meitheamh, 1978

Wednesday, 28th June, 1978

1. Chruinnigh an Comhchoiste ar 4 p.m.


2. Comhaltaí i Láthair.


Bhí na comhaltaí seo a leanas i láthair:


An Seanadóir Eoin Ó Riain (i gCeannas), na Teachtaí Ó Dálaigh, Sile de Valera, Ó Flanagáin, Lionard, Mac Riabhaigh, Ó Nuanáin, Ó Caoimh agus Mac Giolla Choille; na Seanadóirí Mac Gearailt, Ní Athairne, Uí Eodhusa, Ó hAoláin, Ó Maoldhomhnaigh, Ó Maolchatha agus Bean Mhic Róibín.


7. Dréacht-Tuarascáil ar Thograí ón gCoimisiún le haghaidh Rialacháin ón gComhairle i dtaobh Scéimeanna Árachais Shóisialaigh a Fheidhmiú maidir le hOibrithe ar a gConlán féin agus a dTeaghlaigh ag gabháil dóibh ó áit go chéile sa Chomhphobal.


Thug an Seanadóir Bean Mhic Róibín Dréacht-Tuarascáil i láthair agus léadh í mar a leanas:—


Aontaíodh míreanna 1 go 11 go huile.


Aontaíodh an Dréacht-Tuarascáil.


Ordaíodh: Tuairisciú dá réir sin.


11. Athlá.


Chuaigh an Comhchoiste ar athló ar 6.45 p.m.